Ester Lolamento

Catalunya
Malabars de foc

Ester Lolamento

Les carícies es troben en el temps
la màgia i la llum són el sostent per seguir ardents
Bufa l’escalfor pel cos seguida d’un moviment veloç
tot dibuixant figures de foc en el no res
per dansar enmig de la nit…
foscor….