Albert Vinyes

Albert Vinyes pallasso català amb una llarga trajectòria, reconegut tant als circuits de teatre i sala com de carrer. Ha passat per companyies diverses com Gog i Magog, Nets i Polits, Fools Milita, Clownfish o Akwa Cia. entre d’altres. La seva versatilitat l’ha fet participar d’experiències que van des de ser colaborador del Club Súper